Třída 0184 - Dopravní telematika

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN ISO 21217 (018400) - listopad 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura

550 Kč

ČSN ISO 21210 (018401) - leden 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN ISO 21218 (018402) - listopad 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Hybridní komunikace - Podpora technologie přístupu k médiu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 24101-1 (018403) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 24102-1 (018404) - květen 2019 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 24102-2 (018404) - květen 2019 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 24102-3 (018404) - květen 2019 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 24102-4 (018404) - květen 2019 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 24102-6 (018404) - prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 29281-1 (018405) - prosinec 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 29281-2 (018405) - srpen 2019 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 22418 (018429) - listopad 2020

Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 24978 (018460) - březen 2010

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16102 (018464) - květen 2012

Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 16454 (018465) - únor 2016

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč

ČSN P CEN/TS 16405 (018466) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17184 (018467) - únor 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-2 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-3 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-4 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-5 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-6 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17249-1 (018468) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 17313 (018469) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 13111-1 (018471) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 13184-1 (018472) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 13185-3 (018473) - prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 13185-1 (018473) - prosinec 2012

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 17438-1 (018474) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 17438-4 (018474) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 17419 (018480) - listopad 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17423 (018481) - listopad 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17427-1 (018482) - prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-9 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19321 (018483) - listopad 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur vozidlových informací (IVI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18750 (018484) - listopad 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN ISO/TR 17424 (018485) - leden 2016

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) - únor 2017 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17425 (018487) - leden 2017

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17429 (018488) - duben 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS

550 Kč

ČSN P ISO/TS 20026 (018490) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - leden 2020 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 870 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21189 (018492) - listopad 2019

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21177 (018493) - duben 2020

Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč