ČSN EN ISO 17427-1 (018482)

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS

ČSN EN ISO 17427-1 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma obsahuje detailní popis rolí a odpovědností zúčastněných stran/aktérů požadovaných pro nasazení a provozování kooperativních ITS (C-ITS). Popis rolí je nezávislý na použité technologii a komunikačním módu a zahrnuje komunikaci vozidlo-vozidlo, vozidlo-infrastruktura a infrastruktura-infrastruktura. Tento dokument je pojednán z hlediska podnikového, stanového v ISO/IEC 10746-1.
Dokument poskytuje obecný popis C-ITS a je navržen jako základní schéma při implementaci systémů poskytování služeb založených na C-ITS a odpovídající organizační struktuře. C-ITS zahrnují obrovské množství dat, proto implementace přísně respektuje ochranu soukromí a dat, jak je definováno v ISO/TR 12859.
Dokument poskytuje metodiku pro identifikaci provozně specifických rolí a jim odpovídající odpovědnosti, založenou na procesně orientovaném přístupu. Navíc je tato metodika použita pro identifikaci rolí a odpovědností v C-ITS obecně, odvozených z ISO/IEC 10746, referenčního modelu otevřeného distribuovaného zpracování (ODP).

Označení ČSN EN ISO 17427-1 (018482)
Katalogové číslo 506325
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135063253
Tato norma nahradila ČSN P CEN ISO/TS 17427 (018482) z července 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI ISO/TR 17427-10 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej

TNI ISO/TR 17427-2 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled

TNI ISO/TR 17427-3 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy

TNI ISO/TR 17427-4 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů

TNI ISO/TR 17427-6 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů

TNI ISO/TR 17427-7 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí

TNI ISO/TR 17427-8 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti

TNI ISO/TR 17427-9 (018482)
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání