ČSN P CEN ISO/TS 17427 (018482) Zrušená norma

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní systémy - Popis rolí a odpovědností v kontextu kooperativních systémů založený na architektuře (architekturách) pro kooperativní systémy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace popisuje role a odpovědnosti požadované při nasazení a provozování kooperativních ITS. Jedná se o základní normu, od které jsou odvozovány dílčí specifikace.
Organizační architektura popsaná v tomto dokumentu má být použita pro každý plně funkční kooperativní ITS systém. Technická specifikace je použitelná pro všechny druhy provozu na pozemních komunikacích všech tříd, zahrnuje typy komunikací vozidlo-vozidlo, vozidlo-infrastruktura a infrastruktura-infrastruktura.

Označení ČSN P CEN ISO/TS 17427 (018482)
Katalogové číslo 97673
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963976730
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 17427-1 (018482)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)