Třída 0115 - Management hospodaření s energií

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 50001 (011501) - březen 2019 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

550 Kč

ČSN EN 15900 (011502) - prosinec 2010

Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky

190 Kč

ČSN EN 16212 (011503) - únor 2013

Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16231 (011504) - únor 2013

Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-1 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 2: Budovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 3: Procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 4: Doprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-5 (011505) - říjen 2015

Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

340 Kč

ČSN EN 17463 (011507) - duben 2022

Hodnocení energetických investic (VALERI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17669 (011508) - duben 2023

Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17669 (011508) - únor 2024 nové vydání

Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky

340 Kč

ČSN EN 16325 +A1 (011510) - květen 2016 aktuální vydání

Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 17741 (011511) - listopad 2016

Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17743 (011512) - prosinec 2016

Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 17267 (011513) - březen 2020

Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 50002 (011514) - květen 2016

Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití

350 Kč

ČSN ISO 50003 (011515) - leden 2022 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

550 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - prosinec 2020 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 50006 (011517) - únor 2024 nové vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Hodnocení energetické hospodárnosti pomocí ukazatelů energetické hospodárnosti a výchozích stavů spotřeby energie

350 Kč

ČSN ISO 50015 (011518) - červen 2023 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické hospodárnosti organizací - Obecné zásady a návod

340 Kč

ČSN EN ISO 50005 (011519) - leden 2023

Systémy managementu hospodaření s energií - Směrnice k postupnému zavádění

440 Kč
foo