Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 0101 - Pojmy všech oborů a třídění

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
78683

ČSN EN 45020 (010101) - červen 2007

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

440 Kč vč. DPH
2

ČSN 01 0103 (010103) - říjen 1975

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.81t, Zb 4.90t


867 Kč vč. DPH
72379

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - březen 2005

Posuzování shody - Slovník a základní principy

350 Kč vč. DPH
3

ČSN 01 0111 (010111) - červenec 1969

Názvosloví metod síťové analýzy

340 Kč vč. DPH
83031

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč vč. DPH
96374

ČSN EN 1325 (010120) - prosinec 2014

Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

230 Kč vč. DPH
60644

ČSN EN 12973 (010121) - prosinec 2000

Hodnotový management

550 Kč vč. DPH
92876

ČSN EN 16271 (010122) - červenec 2013

Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
63930

ČSN ISO 17933 (010127) - duben 2002

GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu

550 Kč vč. DPH
501051

ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501046

ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 2: Management strategických informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501047

ČSN P CEN/TS 16555-3 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501050

ČSN P CEN/TS 16555-4 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501049

ČSN P CEN/TS 16555-5 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 5: Management spolupráce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501041

ČSN P CEN/TS 16555-6 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 6: Management kreativity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501048

ČSN P CEN/TS 16555-7 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
68302

ČSN ISO 5122 (010137) - září 2003

Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích

190 Kč vč. DPH
68636

ČSN ISO 5123 (010138) - říjen 2003

Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů

190 Kč vč. DPH
64019

ČSN ISO 7220 (010139) - únor 2002

Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem

230 Kč vč. DPH
64018

ČSN ISO 11800 (010140) - únor 2002

Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih

340 Kč vč. DPH
68637

ČSN ISO 7154 (010141) - říjen 2003

Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání

230 Kč vč. DPH
73165

ČSN ISO 14416 (010142) - květen 2005

Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály

350 Kč vč. DPH
61044

ČSN ISO 11108 (010144) - červen 2001

Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost

125 Kč vč. DPH
61045

ČSN ISO 843 (010145) - únor 2001

Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky

230 Kč vč. DPH
61047

ČSN ISO 215 (010147) - červen 2001

Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací

190 Kč vč. DPH
61046

ČSN ISO 214 (010148) - únor 2001

Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci

230 Kč vč. DPH
63520

ČSN ISO 832 (010149) - prosinec 2001

Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů

125 Kč vč. DPH
52371

ČSN ISO 10754 (010150) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
52370

ČSN ISO 11822 (010151) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52369

ČSN ISO 6861 (010152) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52368

ČSN ISO 10586 (010153) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52367

ČSN ISO 10585 (010154) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků arménské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52372

ČSN ISO 8957 (010155) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53487

ČSN ISO 6862 (010156) - prosinec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor matematických znaků pro výměnu bibliografických informací

230 Kč vč. DPH
56974

ČSN ISO 10324 (010158) - září 1999

Informace a dokumentace - Údaje o fondu - Souhrnná úroveň

350 Kč vč. DPH
61042

ČSN ISO 1086 (010159) - červen 2001

Informace a dokumentace - Titulní listy knih

190 Kč vč. DPH
21060

ČSN ISO 7144 (010161) - březen 1997

Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů

340 Kč vč. DPH
67126

ČSN ISO 5127 (010162) - květen 2003

Informace a dokumentace - Slovník

990 Kč vč. DPH
24007

ČSN ISO 2384 (010164) - prosinec 1992

Dokumentace. Formální úprava překladů

125 Kč vč. DPH
28489

ČSN 01 0166 (010166) - leden 1993

Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací

230 Kč vč. DPH
502836

ČSN ISO 11799 (010169) - říjen 2017 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů

230 Kč vč. DPH
61043

ČSN ISO 11798 (010170) - únor 2001

Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
65822

ČSN ISO 15707 (010171) - listopad 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC)

190 Kč vč. DPH
24010

ČSN 01 0172 ISO 5964 (010172) - květen 1991

Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů

550 Kč vč. DPH
19129

ČSN ISO 5963 (010174) - březen 1996

Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka

190 Kč vč. DPH
19758

ČSN ISO 6630 (010176) - červenec 1996

Dokumentace. Bibliografické řídicí znaky

190 Kč vč. DPH
19895

ČSN ISO 8777 (010177) - září 1996

Informace a dokumentace. Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací

340 Kč vč. DPH
65530

ČSN ISO 3901 (010179) - září 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC)

190 Kč vč. DPH
71251

ČSN ISO 15706 (010180) - září 2004

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN)

230 Kč vč. DPH
92027

ČSN EN 16341 (010181) - prosinec 2012 aktuální vydání

Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu

190 Kč vč. DPH
68450

ČSN ISO 639-1 (010182) - říjen 2003

Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód

440 Kč vč. DPH
58405

ČSN ISO 639-2 (010182) - červen 2000

Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód

570 Kč vč. DPH
26144

ČSN ISO 2145 (010184) - listopad 1997

Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

125 Kč vč. DPH
65539

ČSN ISO 9 (010185) - září 2002

Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky

230 Kč vč. DPH
75557

ČSN ISO 2108 (010189) - duben 2006 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

340 Kč vč. DPH
52582

ČSN ISO 999 (010192) - září 1998

Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

440 Kč vč. DPH
18419

ČSN 01 0193 (010193) - leden 1996 aktuální vydání

Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů

550 Kč vč. DPH
506263

ČSN ISO 30300 (010195) - prosinec 2018

Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy

340 Kč vč. DPH
57645

ČSN ISO 4 (010196) - prosinec 1999

Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů

230 Kč vč. DPH
87858

ČSN ISO 690 (010197) - březen 2011 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

440 Kč vč. DPH