Třída 0101 - Pojmy všech oborů a třídění

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN 45020 (010101) - červen 2007

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

440 Kč

ČSN 01 0103 (010103) - říjen 1975

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.81t, Zb 4.90t

867 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - prosinec 2020 aktuální vydání

Posuzování shody - Slovník a základní principy

440 Kč

ČSN EN ISO 20387 (010107) - červen 2021 aktuální vydání

Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky

550 Kč

ČSN 01 0111 (010111) - červenec 1969

Názvosloví metod síťové analýzy

340 Kč

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč

ČSN EN 1325 (010120) - prosinec 2014

Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 12973 (010121) - červenec 2020 aktuální vydání

Hodnotový management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16271 (010122) - červenec 2013

Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 17933 (010127) - duben 2002

GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu

550 Kč

ČSN EN ISO 56000 (010130) - září 2021

Management inovací - Základy a slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 56002 (010130) - září 2021

Management inovací - Systém managementu inovací - Pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 56003 (010130) - září 2021

Management inovací - Nástroje a metody pro inovativní obchodní partnerství - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 56005 (010130) - duben 2022

Management inovací - Nástroje a metody pro management intelektuálního vlastnictví - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 56007 (010130) - leden 2024

Management inovací - Nástroje a metody pro řízení příležitostí a nápadů - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 2: Management strategických informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-4 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CWA 17796 (010131) - duben 2022

Odpovědnost již od návrhu - Směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 5122 (010137) - září 2003

Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích

190 Kč

ČSN ISO 5123 (010138) - říjen 2003

Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů

190 Kč

ČSN ISO 7220 (010139) - únor 2002

Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem

230 Kč

ČSN ISO 11800 (010140) - únor 2002

Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih

340 Kč

ČSN ISO 7154 (010141) - říjen 2003

Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání

230 Kč

ČSN ISO 14416 (010142) - květen 2005

Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály

350 Kč

ČSN ISO 11108 (010144) - červen 2001

Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost

125 Kč

ČSN ISO 843 (010145) - únor 2001

Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky

230 Kč

ČSN ISO 215 (010147) - červen 2001

Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací

190 Kč

ČSN ISO 214 (010148) - únor 2001

Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci

230 Kč

ČSN ISO 832 (010149) - prosinec 2001

Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů

125 Kč

ČSN ISO 10754 (010150) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 11822 (010151) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 6861 (010152) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10586 (010153) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10585 (010154) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků arménské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 8957 (010155) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 6862 (010156) - prosinec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor matematických znaků pro výměnu bibliografických informací

230 Kč

ČSN ISO 10324 (010158) - září 1999

Informace a dokumentace - Údaje o fondu - Souhrnná úroveň

350 Kč

ČSN ISO 1086 (010159) - červen 2001

Informace a dokumentace - Titulní listy knih

190 Kč

ČSN ISO 7144 (010161) - březen 1997

Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů

340 Kč

ČSN ISO 5127 (010162) - květen 2003

Informace a dokumentace - Slovník

990 Kč

ČSN ISO 2384 (010164) - prosinec 1992

Dokumentace. Formální úprava překladů

125 Kč

ČSN 01 0166 (010166) - leden 1993

Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací

230 Kč

ČSN ISO 11799 (010169) - říjen 2017 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů

230 Kč

ČSN ISO 11798 (010170) - únor 2001

Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 15707 (010171) - listopad 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC)

190 Kč

ČSN 01 0172 ISO 5964 (010172) - květen 1991

Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů

550 Kč

ČSN ISO 5963 (010174) - březen 1996

Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka

190 Kč

ČSN ISO 6630 (010176) - červenec 1996

Dokumentace. Bibliografické řídicí znaky

190 Kč

ČSN ISO 8777 (010177) - září 1996

Informace a dokumentace. Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací

340 Kč

ČSN ISO 3901 (010179) - září 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC)

190 Kč

ČSN ISO 15706 (010180) - září 2004

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN)

230 Kč

ČSN EN 16341 (010181) - prosinec 2012 aktuální vydání

Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu

190 Kč

ČSN ISO 639-1 (010182) - říjen 2003

Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód

440 Kč

ČSN ISO 639-2 (010182) - červen 2000

Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód

570 Kč

ČSN ISO 2145 (010184) - listopad 1997

Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

125 Kč

ČSN ISO 9 (010185) - září 2002

Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky

230 Kč

ČSN ISO 2108 (010189) - duben 2006 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

340 Kč

ČSN ISO 999 (010192) - září 1998

Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

440 Kč

ČSN 01 0193 (010193) - leden 1996 aktuální vydání

Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů

550 Kč

ČSN ISO 30300 (010195) - prosinec 2018

Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy

340 Kč

ČSN ISO 4 (010196) - prosinec 1999

Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů

230 Kč

ČSN ISO 690 (010197) - listopad 2022 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

990 Kč
foo