ČSN ISO 690 (010197) Aktuální vydání

Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 990 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument předepisuje sadu pravidel, zásad a požadavků na přípravu bibliografických citací a citací ve zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické citace a citace všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.
Tento dokument poskytuje deterministický systém pro citování informačních zdrojů. Citaci generovanou dle tohoto systému lze jednoznačně namapovat zpět na jednotlivé údaje o citovaném zdroji. Tento systém je zamýšlen tak, aby byl použitelný v různých jazycích. Citace generované pomocí tohoto systému jsou strojově čitelné. Citační systém popsaný v tomto dokumentu lze použít jako konfigurovatelný rámec pro tvorbu citačních stylů.
Tento dokument nespecifikuje datový model pro strojově čitelné citace, nicméně taková specifikace může být popsána v samostatném dokumentu nebo zahrnuta v budoucím vydání ISO 690.
Zásady pro citace právních dokumentů, např. odkazy na soudní případy, zákony či spisy, nejsou předmětem tohoto dokumentu, neboť se v různých zemích liší. Doporučení, jaké informační zdroje mají, nebo nemají být citovány, i popis rizik spojených například s citováním sociálních médií, jsou mimo záběr tohoto dokumentu.

Označení ČSN ISO 690 (010197)
Katalogové číslo 515901
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 11. 2022
Datum účinnosti 1. 12. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 154 stran formátu A4
EAN kód 8596135159017
Tato norma nahradila ČSN ISO 690 (010197) z března 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 01 6910 (016910)
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

foo