ČSN ISO 14025 (010925)

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

ČSN ISO 14025 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ISO 14025 stanovuje zásady a postupy pro vytváření programů environmentálních prohlášení typu III a environmentálních prohlášení typu III. Výslovně určuje používání norem pro posuzování životního cyklu souboru ISO 14040 ve vývoji programů a environmentálních prohlášení typu III. Stanovuje rovněž zásady pro použití dalších environmentálních informací, nad rámec informací obsaženým v ISO 14020.
Environmentální prohlášení typu III představují kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci.
Taková prohlášení jsou vydávána jednou nebo více organizacemi a jsou založena na nezávisle ověřených údajích posouzení životního cyklu (LCA), údajích inventarizační analýzy (LCI) nebo na informačních modulech v souladu se souborem norem ISO 14040 a případně na doplňujících environmentálních informacích. Pro tento typ environmentálních prohlášení je charakteristické, že jsou připravena s použitím předem stanovených parametrů a jsou zpracována provozovatelem programu, kterým může být společnost nebo skupina společností, odvětvové průmyslové nebo obchodní sdružení, veřejná správa nebo agentura nebo nezávislá vědecká instituce nebo jiná organizace.
V praxi vytváření environmentálních prohlášení typu III jsou programy nebo jejich prohlášení označovány různými názvy jako jsou Eko-list (Eco-Leaf), ekoprofil, environmentální prohlášení o produktu, environmentální produktové prohlášení (EPD ) a environmentální profil produktu.

Označení ČSN ISO 14025 (010925)
Katalogové číslo 76988
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2006
Datum účinnosti 1. 11. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963769882
Změny a opravy Z1 9.10t
Tato norma nahradila ČSN ISO/TR 14025 (010925) z května 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 14 025
  • ČSN ISO 14025:2006
  • ČSN ISO 14 025:2006

Tuto normu naleznete v kategorii Jakost

foo