ČSN ISO/TR 14025 (010925) Zrušená norma

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V posledním desetiletí se ve světě i v České republice začaly hojně používat různé druhy environmentálních značení, prohlášení a environmentálních tvrzení v souvislosti s výrobky a službami. Tato skutečnost vyvolala potřebu vytvořit a zavést takové normy pro environmentální značení, které zohlední při vývoji takových tvrzení všechny odpovídající aspekty životního cyklu výrobku. Tato česká technická norma je převzetím technické zprávy ISO TR 14025 vydané v publikační řadě technických zpráv (typ 2) (v souladu s podkapitolou G.3.2.2 části 1 Směrnic ISO/IEC, 1995) jako "budoucí norma pro prozatímní používání v oblasti environmentálních prohlášení typu III". Technická zpráva a česká technická norma má napomoci identifikovat a popsat prvky a problémy týkající se environmentálních prohlášení a odpovídajících programů typu III. Norma diskutuje problémy, které by měly být vyřešeny ještě před možnou budoucí přípravou mezinárodní normy. V současnosti se používají různé druhy environmentálních prohlášení typu III a celý koncept je stále ve vývoji. Typ III environmentálního prohlášení představují podle definice "kvantifikovaná environmentální data o výrobku s předem stanovenými kategoriemi parametrů založených na normách souboru norem ISO 14040, ale nevylučující dodatečné environmentální informace poskytované v rámci programů environmentálních prohlášení typu III". Typ III environmentálních prohlášení není selektivní, ale podává informace ve formátu, který umožňuje porovnávání mezi výrobky. Zahrnuje informace poskytované průmyslovým zákazníkům a konečným uživatelům. Program environmentálních prohlášení typu III je definován jako "dobrovolný proces, pomocí kterého průmyslové odvětví nebo nezávislý orgán připravuje environmentální prohlášení typu III, včetně stanovení minimálních požadavků, vybrání kategorií parametrů, definování zahrnutí třetích stran a formátu vnější komunikace. V souladu se zásadami ISO 14020 musí být metodika použitá pro rozvoj environmentálních prohlášení typu III založena na vědeckých a technických postupech, které přesně odrážejí a zprostředkovávají environmentální aspekty a informace obsažené v prohlášení. Tato technická zpráva představuje současný stav informací a znalostí o praxi environmentálních prohlášení typu III. Technická zpráva má napomoci vyřešit některé zbývající problémy spojené s environmentálními prohlášeními typu III, včetně: - metod sběru a posuzování dat, včetně úlohy hodnot a subjektivity dále uváděné jako hodnotové volby; - výběr kategorií dat inventarizační analýzy životního cyklu (LCI) a kategorií dopadu posuzování dopadů životního cyklu (LCIA); - zajištění kvality environmentálních informací ve smyslu relevance, přesnosti a nejistoty ; - prostředků zajištění toho, aby environmentální informace byla odpovídající a nezavádějící; - jak komunikovat se zákazníky a případnými zákazníky přesným a nezavádějícím způsobem; - zajištění mezinárodní kompatibility, maximální srovnatelnosti a užití dostatečně specifických informací o výrobku. Pro získání doplňkových environmentálních informací mohou být rovněž využity výsledky získané pomocí jiných nástrojů environmentální analýzy, což poskytuje doplňující pohledy k environmentálním prohlášení typu III. Zahrnutí doplňkových environmentálních informací je volitelné. Tyto informace mohou nebo nemusí být odvozeny z analýzy životního cyklu výrobku. Mohou se týkat jiných problémů spojených s celkovým environmentálním působením výrobku. To může zahrnovat např. odpovídající prvky udržitelného rozvoje, jako jsou ekonomické nebo sociální prvky. Kvantifikované environmentální informace o výrobku v environmentálním prohlášení typu III musí být založeny na postupech a výsledcích vycházejících ze studií životního cyklu v souladu se souborem norem ISO 14040. Environmentální prohlášení typu III, která se doposud objevila, byla založena na posuzování životního cyklu (LCA). Metodické varianty pro environmentální prohlášení a programy typu III jsou založeny na LCI v souladu s ISO 14040, ISO 14041 a ISO 14043. Nicméně cesty ke konečnému prohlášení se mohou různit (např. analýza údajů a zahrnutí doplňkových environmentálních informací). - varianta A: inventarizační analýza životního cyklu (LCI v souladu s ISO 14040 + ISO 14041 + ISO 14043 - varianta B: LCI následovaná hodnocením dopadů životního cyklu (LCIA v souladu s ISO 14040 + ISO 14041 + ISO 14042 + ISO 14043) - varianta C: LCI v souladu s ISO 14040 + ISO 14041 + ISO 14043, s určitými doplňkovými analýzami údajů, ale ne striktně podle ISO 14042 (uváděno jako alternativní metodiky). V úvahu byly vzaty i alternativní metodiky, které by v dalších etapách mohly být zahrnuty do základu pro environmentální prohlášení typu III. Pro získání doplňkových environmentálních informací, jejichž zahrnutí je volitelné, mohou být rovněž využity výsledky získané pomocí jiných nástrojů environmentální analýzy. Tyto informace mohou nebo nemusí být odvozeny z analýzy životního cyklu výrobku. Mohou se týkat jiných problémů spojených s celkovým environmentálním působením výrobku. To může zahrnovat např. odpovídající prvky udržitelného rozvoje, jako jsou ekonomické nebo sociální prvky.

Označení ČSN ISO/TR 14025 (010925)
Katalogové číslo 61746
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2001
Datum účinnosti 1. 6. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963617466
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN ISO 14025 (010925)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)