ČSN EN ISO 14040 (010940)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14040 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 14040 je druhým vydáním této normy, která spolu s ISO 14044:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány.
Norma stanovuje zásady a osnovu pro zpracování studií LCA - Posuzování životního cyklu. Zaměřuje se na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a odstraňování (tzn. od kolébky po hrob).
Zahrnuje čtyři fáze posuzování životního cyklu:
a) fázi stanovení cíle a rozsahu
b) fázi inventarizační analýzy
c) fázi posuzování dopadu
d) interpretační fázi.
Norma uznává dva typy studií. Studii posuzování životního cyklu (studii LCA) a studii inventarizace životního cyklu (studii LCI). Studie LCI se od studie LCA liší pouze tím, že nezahrnuje fázi posuzování dopadů. Tato mezinárodní norma není určena pro smluvní nebo regulativní účely nebo registraci a certifikaci.

Označení ČSN EN ISO 14040 (010940)
Katalogové číslo 77068
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963770680
Změny a opravy A1 5.21t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14040 (010940) z listopadu 1998
ČSN EN ISO 14041 (010941) z listopadu 1999
ČSN EN ISO 14043 (010943) z dubna 2001
ČSN EN ISO 14042 (010942) z dubna 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 14044 (010944)
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

Tuto normu naleznete v kategorii Jakost

foo