TNV 75 2131 (752131) Aktuální vydání

Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2131 (752131)
Katalogové číslo 165132
Cena 179 Kč179
Datum schválení 1. 1. 2010
Datum účinnosti 1. 2. 2010
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 2131 (752131) z října 1998

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2102 (752102)
Úpravy potoků

TNV 75 2321 (752321)
Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody

TNV 75 2920 (752920)
Provozní řád hydrotechnických vodních děl

TNV 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

TNV 75 2401 (752401)
Vodní nádrže a zdrže

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo