Třída 7521 - Úpravy vodních toků

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 2101 (752101) - duben 2009 aktuální vydání

Ekologizace úprav vodních toků

190 Kč

TNV 75 2102 (752102) - leden 2010 aktuální vydání

Úpravy potoků

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2103 (752103) - prosinec 2014 aktuální vydání

Úpravy řek

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN 75 2106-1 (752106) - srpen 2016

Hrazení bystřin a strží - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN 75 2106-2 (752106) - březen 2019

Hrazení bystřin a strží - Část 2: Navrhování konstrukcí a objektů hrazení bystřin a strží

440 Kč

ČSN 75 2120 (752120) - únor 1991

Kilometráž vodních toků a nádrží

230 Kč

ČSN 75 2130 (752130) - únor 2012 aktuální vydání

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

262 Kč

TNV 75 2131 (752131) - leden 2010 aktuální vydání

Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

Prodej této položky byl již ukončen.
foo