TNV 75 2321 (752321) Aktuální vydání

Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2321 (752321)
Katalogové číslo 165139
Cena 373 Kč373
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 2321 (752321) z prosince 1997

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2131 (752131)
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

TNV 75 2102 (752102)
Úpravy potoků

TNV 75 2322 (752322)
Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo