Třída 7529 - Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

TNV 75 2910 (752910) - leden 2004

Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN 75 2911 (752911) - únor 1993

Vodní značky

190 Kč

TNV 75 2920 (752920) - leden 2004

Provozní řád hydrotechnických vodních děl

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2925 (752925) - květen 2003

Provoz a údržba vodních toků

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2931 (752931) - srpen 2006

Povodňové plány

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN 75 2935 (752935) - leden 2014

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

230 Kč

TNV 75 2935 (752935) - srpen 2003

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

Prodej této položky byl již ukončen.
foo