TNV 75 0230 (750230)

Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 0230 (750230)
Katalogové číslo 165161
Cena 207 Kč207
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 5950 (755950)
Provozní řád vodovodu

TNV 75 6616 (756616)
Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích

TNV 75 0220 (750220)
Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod

TNV 75 5405 (755405)
Sanace vodovodních potrubí

TNV 75 0211 (750211)
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo