TNV 75 0220 (750220)

Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 0220 (750220)
Katalogové číslo 165166
Cena 262 Kč262
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 6616 (756616)
Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích

TNV 75 5950 (755950)
Provozní řád vodovodu

TNV 75 0230 (750230)
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

TNV 75 6613 (756613)
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace

TNV 75 8090 (758090)
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo