TNV 75 8090 (758090) Aktuální vydání

Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 8090 (758090)
Katalogové číslo 165149
Cena 248 Kč248
Datum schválení 1. 2. 2015
Datum účinnosti 1. 2. 2015
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 8090 (758090) z února 2004

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 6613 (756613)
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace

TNV 75 6616 (756616)
Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích

TNV 75 0220 (750220)
Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo