Třída 7502 - Vodní hospodářství. Výpočty

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 1295-1 (750210) - březen 2020 aktuální vydání

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

TNV 75 0211 (750211) - duben 2014 aktuální vydání

Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

Prodej této normy byl již ukončen.

TNV 75 0220 (750220) - leden 2019

Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod

Prodej této normy byl již ukončen.

TNV 75 0230 (750230) - říjen 2017

Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

Prodej této normy byl již ukončen.

ČSN 75 0250 (750250) - září 2012 aktuální vydání

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

ČSN 75 0255 (750255) - únor 1987

Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

350 Kč
foo