ČSN EN 1295-1 (750210) Nové vydání

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na statický návrh potrubí pro zásobování vodou, potrubí pro stokové sítě a kanalizační přípojky a jiná potrubí ve vodním hospodářství, která jsou provozována při atmosférickém tlaku, s vnitřním přetlakem nebo podtlakem oproti atmosférickému tlaku.
Tento dokument je doplněn návody k použití národních návrhových metod, zavedených a používaných v členských zemích CEN v době zpracování tohoto dokumentu.
Tyto návody jsou důležitým zdrojem odborných projekčních znalostí, nemohou však řešit všechny možné zvláštní případy. V takových případech lze použít rozšířených nebo omezených základních výpočtových metod.
Protože v praxi nejsou ve stadiu navrhování vždy k dispozici přesné podrobnosti, včetně druhů zemin a podmínek ukládání, zůstává volba návrhových parametrů na úvaze projektanta. V této souvislosti mohou tyto návody poskytovat jen obecné údaje a doporučení.

Označení ČSN EN 1295-1 (750210)
Katalogové číslo 509606
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135096060
Tato norma nahradila ČSN EN 1295-1 (750210) z listopadu 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)