TNV 75 2415 (752415) Aktuální vydání

Suché nádrže

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2415 (752415)
Katalogové číslo 165143
Cena 262 Kč262
Datum schválení 1. 1. 2013
Datum účinnosti 1. 2. 2013
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 2415 (752415) z ledna 2012

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2401 (752401)
Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2131 (752131)
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

TNV 75 2102 (752102)
Úpravy potoků

ČSN 75 2405 (752405)
Vodohospodářská řešení vodních nádrží

ČSN 75 2310 (752310)
Sypané hráze

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo