TNV 75 8052 (758052)

Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 8052 (758052)
Katalogové číslo 165062
Cena 221 Kč221
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo