TNV 75 5408 (755408)

Bloky vodohospodářských potrubí

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 5408 (755408)
Katalogové číslo 165144
Cena 317 Kč317
Datum schválení 1. 1. 2013
Datum účinnosti 1. 2. 2013
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 5410 (755410) z září 1995

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 0951 (750951)
Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech

TNV 75 2131 (752131)
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

ČSN 75 5025 (755025)
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

ČSN 75 5911 (755911)
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TNV 75 5950 (755950)
Provozní řád vodovodu

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo