ČSN 75 5025 (755025)

Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje zásady pro zhotovení a používání orientačních tabulek pro označení polohy armatur a šachet ve veřejné vodovodní síti, to je na vodovodních řadech a vodovodních přípojkách pitné vody. Základní informace o účelu a charakteru těchto značek poskytuje Kap. 3 "Všeobecně". Za pozornost stojí prakticky všechny její články: 3.1 "Účelem normy je sjednotit způsob označení armatur a šachet na vodovodních řadech pro rychlou a spolehlivou orientaci o jejich poloze". Čl.3.2 "Tabulky zhotovené podle této normy se mají osazovat při výstavbě nových veřejných vodovodů, při výměně starých tabulek a při označování stávajících armatur a šachet dosud neoznačených". Čl.3.3 "Orientační tab. pro označení vodovodních armatur, šachet a ostatních podzemních zařízení na rozvodu pitné vody mají modrou barvu, pro označení hydrantů barvu červenou". Čl.3.4 "Tab. zhotovené podle této normy, které se však používají k označení armatur a zařízení na potrubí určených k dopravě jiného média než pitné vody, musí být barevně nebo jinak odlišně provedeny. Poznámka: Pro ostatní rozvody se doporučuje používat tab. těchto barev: sítě užitkové a závlahové vody: zelená; kanalizační sítě: hnědá; plynové sítě: žlutá; teplovody, parovody: hliníková; telekomunikační sítě: oranžová. Čl.3.5 "Orientační tab. se umisťují na viditelném místě. V zastavěném území se připevňují na zdi budov nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky s bílými a modrými pruhy". Čl.3.6 "Doporučená vzdálenost orientační tab. od rohu budov, oken nebo dveří je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2,0 m". Čl.3.7 "Největší vzdálenost orientační tab. od označované armatury nebo šachty nemá být větší než 20,0 m v kolmém směru a než 10,0 m v bočním směru". Čl.3.8 "Sloupky s orientačními tab. se umisťují co nejblíže zařízení, které označují". Čl.3.9 "Tab. pro označení zařízení samostatného vnějšího požárního vodovodu jsou barvy červené a jejich tvar a umístění se řídí ČSN 01 8013". Dále jsou stanoveny technické požadavky ( kap. 4) a požadavky na značení armatur a šachet (kap. 5). Určitý hygienický význam může mít např. značení materiálu potrubí (např. 3-olovo, 4-azbestocement apod.) ČSN 75 5025 byla vydána v červenci 1994. Touto normou se řeší problematika obsažená v dříve platné ON 75 5025 "Orientačné tabulky vodovodov" z 15.8.1986.

Označení ČSN 75 5025 (755025)
Katalogové číslo 16396
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963163963
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6005 (736005)
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 50 25
  • ČSN 755025
  • ČSN 75 50 25 : 1994
  • ČSN 755025:1994
  • ČSN 75 5025:1994