Třída 7550 - Vodárenství. Všeobecné normy

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 805 (755011) - srpen 2001

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t

727 Kč

ČSN EN 14801 (755013) - duben 2007

Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod

340 Kč

ČSN 75 5020 (755020) - říjen 2023

Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů

230 Kč

ČSN 75 5025 (755025) - červenec 1994

Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

125 Kč

ČSN EN 15975-1 +A1 (755030) - září 2017 aktuální vydání

Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení

230 Kč

ČSN EN 15975-2 (755030) - březen 2014

Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik

230 Kč

TNI CEN/TR 17801 (755040) - říjen 2022

Směrnice pro plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v budovách

230 Kč

ČSN 75 5050-1 (755050) - březen 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty

340 Kč

ČSN 75 5050-2 (755050) - duben 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem

190 Kč

ČSN 75 5050-3 (755050) - březen 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

250 Kč

ČSN EN 17818 (755051) - duben 2024

Zařízení pro výrobu biocidů v místě použití - Aktivní chlor vyráběný elektrolýzou z chloridu sodného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo