TNV 75 0910 (750910)

Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 0910 (750910)
Katalogové číslo 165100
Cena 110 Kč110
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština
foo