ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
16 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 335 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1998-1 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1998-1:2004, včetně její změny a opravy a tvoří její konsolidované znění.
Norma obsahuje text normy ČSN EN 1998-1 (73 0036) ze září 2006 a zapracovanou změnu
ČSN EN 1998-1:2004/Z1 z března 2010, změnu ČSN EN 1998-1:2004/Z2 z července 2010, opravu ČSN EN 1998-1:2004/Opr. 1 ze září 2010, opravu ČSN EN 1998-1:2004/Opr. 2 z března 2012
a změnu ČSN EN 1998-1:2004/A1 ze srpna 2013.
ČSN EN 1998-1 ed. 2 platí souběžně s ČSN EN 1998-1 (73 0036) ze září 2006.

Označení ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)
Katalogové číslo 93642
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 9. 2013
Datum účinnosti 1. 10. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 166 stran formátu A4
EAN kód 8590963936420
Změny a opravy Z1 1.16t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

ČSN EN 1998-3 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

ČSN EN 1998-4 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-4 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-5 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1998-6 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

foo