ČSN 73 0036 (730036) Zrušená norma

Seismická zatížení staveb

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení seismických účinků zemětřesení a technických otřesů na konstrukce staveb pozemních, tj. bytových, občanských, průmyslových i zemědělských. Norma odlišuje opatření proti účinkům zemětřesení a proti účinkům trhacích prací na stavby a účinkům průmyslových zdrojů a dopravy. Za průmyslové zdroje se pokládají chvění strojů, ať jsou zdrojem ustáleného kmitání (turbosoustrojí, ventilátory, kompresory) nebo neperiodických otřesů (buchary a pod.) Problém ochrany proti chvění (otřesům) je rozebírán podrobně. ČSN 73 0036 byla schválena 16.11.1975 a nabyla účinnosti od 1.10.1975.
"Změnou 1)-3/1996", vydanou v březnu 1996, se s účinností od 1.4.1996 se čl. 24 a část IV Seismické účinky technických otřesů ruší.

Označení ČSN 73 0036 (730036)
Katalogové číslo 5529
Cena 550 Kč550
Datum schválení 16. 11. 1973
Datum účinnosti 1. 10. 1975
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963055299
Změny a opravy Z1 3.96t, Z2 5.98t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1998-1 (730036), ČSN EN 1998-2 (730036), ČSN EN 1998-3 (730036), ČSN EN 1998-4 (730036), ČSN EN 1998-5 (730036), ČSN EN 1998-6 (730036)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 36
  • ČSN 730036
  • ČSN 73 00 36 : 1973
  • ČSN 730036:1973
  • ČSN 73 0036:1973
foo