ČSN 73 0043 (730043) Aktuální vydání

Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

ČSN 73 0043 Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování nových i existujících konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823
Tato norma ČSN 73 0043 platí pro ověřování nových i existujících konstrukcí s ohledem na trvanlivost. Uvádí doplňující definice, zatížení a postupy pro ověřování konstrukcí, výpočetní modely a podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823. V příloze A je uveden příklad modelu pro stanovení karbonatace betonu. V příloze A je také uveden vybraný příklad ověřování konstrukce s ohledem na trvanlivost. Příloha B uvádí příklady kritérií pro hodnocení životnosti rozsáhlých konstrukcí. Příloha C poskytuje zásady pro zajištění životnosti památkově chráněných objektů. Norma ČSN 73 0043 se používá společně s ČSN ISO 13823.
Zásady navrhování a ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost jsou uvedeny v ČSN EN 1990, konstrukční opatření v materiálově zaměřených Eurokódech. V ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043 jsou uvedeny doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí, které v Eurokódech nejsou podrobněji uvedeny.
Pro ověřování existujících konstrukcí s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti se postupuje podle ČSN ISO 13822 a podle ČSN 73 0038

Označení ČSN 73 0043 (730043)
Katalogové číslo 508850
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135088508
Tato norma nahradila ČSN 73 0043 (730043) z prosince 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 43
  • ČSN 730043
  • ČSN 73 00 43 : 2019
  • ČSN 730043:2019
  • ČSN 73 0043:2019