ČSN 73 0043 (730043) Zrušená norma

Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím

ČSN 73 0043 Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
Tato norma ČSN 73 0043 platí pro ověřování nových i existujících konstrukcí s ohledem na trvanlivost. Uvádí doplňující definice, zatížení a postupy pro ověřování konstrukcí, výpočetní modely a podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823.
V příloze A je uveden příklad modelu pro stanovení karbonatace betonu. V příloze A je také uveden vybraný příklad ověřování konstrukce s ohledem na trvanlivost.
Zásady navrhování a ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost jsou uvedeny v ČSN EN 1990, konstrukční opatření v materiálově zaměřených Eurokódech. V ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043 jsou uvedeny doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých zatížení prostředím, které v Eurokódech nejsou podrobněji uvedeny.
Pro ověřování existujících konstrukcí s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti se postupuje podle ČSN ISO 13822.
Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823:2014 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování nových i existujících konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých zatížení prostředím. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823.

Označení ČSN 73 0043 (730043)
Katalogové číslo 96241
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963962412
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN 73 0043 (730043)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 43
  • ČSN 730043
  • ČSN 73 00 43 : 2014
  • ČSN 730043:2014
  • ČSN 73 0043:2014