ČSN 73 0039 (730039) Aktuální vydání

Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování nových objektů, obnov staveb existujících objektů a pro hodnocení existujících objektů na poddolovaném území.
Tato norma je technickou revizí ČSN 73 0039:1989. Ustanovení normy byla dána do souladu s evropskými normami pro navrhování Eurokódy, dalšími platnými normami a zákonnými předpisy. Vybrané pokyny příloh pro stoky a tlaková potrubí se převedly do kapitoly 6.
Norma se nevztahuje na objekty situované v dosahu účinků:
- stavebních podzemních dutin (sklepy, protlaky, kolektory, podpovrchové trasy metra, podchody, tunely, apod.),
- krasových dutin v rozpustných horninách (vápenec, sádrovec),
- sufózních dutin přirozených i umělých,
- poklesů povrchu v důsledku výrazného snížení hladiny podzemní vody, popř. tlaku plynů.

Označení ČSN 73 0039 (730039)
Katalogové číslo 96588
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 2015
Datum účinnosti 1. 2. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963965888
Tato norma nahradila ČSN 73 0039 (730039) z října 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 39
  • ČSN 730039
  • ČSN 73 00 39 : 2015
  • ČSN 730039:2015
  • ČSN 73 0039:2015