ČSN 73 0039 (730039) Zrušená norma

Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Rozsáhlá norma (cca 102 stran) platí pro navrhování všech druhů stavebních objektů a strojně technologického zařízení na území v dosahu účinku hlubinného dobývání. Vztahuje se na dokumentaci staveb, na které se začne pracovat po dni nabytí účinnosti normy. Obsahuje názvosloví (kap. 1), všeobecné požadavky (kap. 2), zásady navrhování objektů na poddolovaném území (kap. 3), požadavky na jednotlivé druhy objektů (kap. 4) a přechodná ustanovení (kap. 5). Norma se výslovně týká (kap. 4) i stokových sítí a vodohospodářských děl na poddolovaném území. K normě je připojeno 5 příloh. ČSN 73 0039 byla schválena 11.10.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.
"Změnou a)-6/1991" se s účinností od 1.8.1991 provádějí změny výpočtů (vzorců) ve třech článcích.

Poznámka: V roce 1991 byla vydána, jako komentář k normě, publikace: Bradáč, J., a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území, Vydavatelství norem Praha 1991, 135 s.

Označení ČSN 73 0039 (730039)
Katalogové číslo 31022
Cena 770 Kč770
Datum schválení 11. 10. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran formátu A5
EAN kód 8590963310220
Změny a opravy Za 6.91
Norma byla zrušena k 1. 2. 2015
a nahrazena ČSN 73 0039 (730039)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 39
  • ČSN 730039
  • ČSN 73 00 39 : 1989
  • ČSN 730039:1989
  • ČSN 73 0039:1989