ICS 91.020 - Územní plánování. Plánování měst.

ČSN 01 3419 (013419) - srpen 1987

Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

350 Kč

ČSN 73 0420-1 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 73 0420-2 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

350 Kč

ČSN 73 4055 (734055) - červen 1962

Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů

230 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-2 (734400) - únor 2009

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby

350 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-5 (734400) - říjen 2011

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice

550 Kč

ČSN 73 6005 (736005) - říjen 2020 nové vydání

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

350 Kč