ICS 91.020 - Územní plánování. Plánování měst.

ČSN 01 3419 (013419) - srpen 1987

Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

350 Kč

ČSN 73 4055 (734055) - červen 1962

Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů

230 Kč
foo