ČSN 73 0038 (730038) Aktuální vydání

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení

ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí a používá se společně s ČSN ISO 13822.
V této normě je pro usnadnění používání ČSN ISO 13822 zpracováno osm kapitol, které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí pro podmínky ČR a také podrobněji vysvětlují vybrané články ČSN ISO 13822.
Při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí a pro navrhování jejich obnov se postupuje podle zásad ČSN EN 1990 a dalších platných norem. V ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 jsou uvedeny doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování existujících konstrukcí, které v Eurokódech dosud chybí. Patří sem hodnocení existujících konstrukcí na základě dřívějšího uspokojivého chování, zásady minimalizace konstrukčních opatření, postupy stanovení charakteristických a návrhových hodnot pro zatížení, geometrické a materiálové vlastnosti existujících konstrukcí a postupy jejich aktualizace na základě znalosti nových dat. Uvádějí se zde vybrané charakteristiky materiálů a spojovacích prostředků, které se tradičně uplatňovaly v existujících konstrukcích v ČR.
Pro hodnocení a ověřování spolehlivosti konstrukcí objektů kulturních památek jsou uvedeny doplňující pokyny.

Označení ČSN 73 0038 (730038)
Katalogové číslo 508851
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135088515
Tato norma nahradila ČSN 73 0038 (730038) z prosince 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 38
  • ČSN 730038
  • ČSN 73 00 38 : 2019
  • ČSN 730038:2019
  • ČSN 73 0038:2019
foo