ČSN 73 0038 (730038) Zrušená norma

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a také podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13822.
Při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí a pro navrhování jejich obnov se postupuje podle zásad ČSN EN 1990 a dalších platných norem. V ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 jsou uvedeny doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování existujících konstrukcí, které v Eurokódech dosud chybí. Patří sem hodnocení existujících konstrukcí na základě dřívějšího uspokojivého chování, zásady minimalizace konstrukčních opatření, postupy stanovení charakteristických a návrhových hodnot pro zatížení, geometrické a materiálové vlastnosti existujících konstrukcí a postupy jejich aktualizace na základě znalosti nových dat. Uvádějí se zde vybrané charakteristiky materiálů a spojovacích prostředků, které se tradičně uplatňovaly v existujících konstrukcích v ČR.
Pro hodnocení a ověřování spolehlivosti konstrukcí objektů kulturních památek jsou uvedeny doplňující pokyny.
V této normě je pro usnadnění používání ČSN ISO 13822 zpracováno osm kapitol, které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí pro podmínky ČR a také podrobněji vysvětlují vybrané články ČSN ISO 13822. Jsou to tyto kapitoly:
- Kapitola 4: Doplňující pokyny k zásadám hodnocení existujících konstrukcí;
- Kapitola 5: Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů;
- Kapitola 6: Hodnocení existujících betonových konstrukcí;
- Kapitola 7: Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených ocelobetonových konstrukcí;
- Kapitola 8: Hodnocení existujících dřevěných a spřažených dřevobetonových konstrukcí;
- Kapitola 9: Hodnocení existujících zděných konstrukcí;
- Kapitola 10: Doplňující pokyny pro ověřování spolehlivosti existujících mostů;
- Kapitola 11: Doplňující pokyny ke konstrukcím objektů kulturních památek.

Označení ČSN 73 0038 (730038)
Katalogové číslo 96238
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963962382
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN 73 0038 (730038)
Tato norma nahradila ČSN ISO 13822 (730038) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 38
  • ČSN 730038
  • ČSN 73 00 38 : 2014
  • ČSN 730038:2014
  • ČSN 73 0038:2014