Třída 7324 - Betonové konstrukce, provádění

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13670 (732400) - červen 2010

Provádění betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

570 Kč

ČSN 73 2401 (732401) - srpen 1986

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t

892 Kč

ČSN EN 206 +A1 (732403) - duben 2018 aktuální vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

590 Kč

ČSN P 73 2404 (732404) - leden 2016

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

472 Kč

ČSN EN 445 (732408) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 446 (732409) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže

230 Kč

ČSN EN 447 (732410) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky

190 Kč

ČSN EN 16502 (732415) - říjen 2014

Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI CEN/TR 16349 (732420) - únor 2014

Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 14487-1 (732431) - srpen 2006

Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda

350 Kč

ČSN EN 14487-2 (732431) - červen 2007

Stříkaný beton - Část 2: Provádění

230 Kč

ČSN P 73 2450 (732450) - červen 2015

Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

340 Kč

ČSN P 73 2451 (732451) - červen 2015

Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

222 Kč

ČSN P 73 2452 (732452) - červen 2015

Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu

340 Kč

ČSN 73 2480 (732480) - březen 1994

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.03t

295 Kč