ČSN EN 13670 (732400)

Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro provádění betonových konstrukcí k získání zamýšlené úrovně spolehlivosti a použitelnosti během jejich doby užívání, jak je uvedeno v EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí , EN 1992, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí a EN 1994, Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, s národně stanovenými parametry (NDPs), platnými v místě použití.
Tato evropská norma má tři funkce:
a) přenášet soubor požadavků během návrhu výrobci, tj. být spojovacím článkem mezi návrhem a prováděním,
b) dát soubor normalizovaných technických požadavků na provádění při objednávce betonové konstrukce,
c) sloužit jako podklad pro projektanta pro zajištění toho, že poskytuje zhotoviteli všechny potřebné technické informace pro provádění konstrukce (viz příloha A).
Aby mohlo být dosaženo těchto cílů, projekt musí vyústit v soubor dokumentů a výkresů, které dají úplné informace požadované pro provádění stavby podle projektu. Tento soubor dokumentů je v této evropské normě nazýván "prováděcí specifikace". Tato norma nechává řadu bodů otevřených, které mají být stanoveny v prováděcí specifikaci.

Označení ČSN EN 13670 (732400)
Katalogové číslo 86077
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963860770
Změny a opravy Oprava 1 7.11t
Tato norma nahradila ČSN 73 0210-2 (730210) z září 1993
ČSN P ENV 13670-1 (732400) z července 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4130 (734130)
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN 73 0210-1 (730210)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212-3 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

foo