ČSN EN 206 +A2 (732403) Aktuální vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 206 +A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 206+A2 (73 2403)

(1) Tato evropská norma platí pro betony pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb.
(2) Beton podle této evropské normy může být:
- obyčejný beton, těžký beton a lehký beton;
- vyráběný na staveništi, transportbeton nebo beton vyráběný ve výrobně prefabrikovaných betonových
výrobků;
- zhutňovaný nebo samozhutnitelný, neobsahující vzduchové póry jiné než záměrně vytvořené.
(3) Tato norma specifikuje požadavky pro:
- složky betonu;
- vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování;
- mezní hodnoty složení betonu;
- specifikaci betonu;
- dodávání čerstvého betonu;
- postupy řízení výroby;
- kritéria shody a hodnocení shody.
(4) Jiné evropské normy pro specifické výrobky, např. pro prefabrikované výrobky, nebo pro procesy mimo rozsah předmětu této normy, mohou vyžadovat nebo povolovat odchylky od této normy.
(5) V jiných evropských normách mohou být uvedeny doplňující nebo odlišné požadavky pro speciální aplikace, např.:
- beton používaný pro betonové vozovky a jiné dopravní plochy (např. betonové vozovky podle EN 13877-1);
- speciální technologie (např. stříkaný beton podle EN 14487).
(6) Pro specifické typy betonu a aplikace mohou být specifikovány doplňkové požadavky nebo odlišné zkušební postupy, jako např.:
- beton pro masivní konstrukce (např. přehrady);
- beton ze suché betonové směsi;
- beton s Dmax = 4 mm a menší (malta);
- samozhutnitelný beton (SCC) obsahující pórovité (lehké) nebo těžké kamenivo, nebo vlákna;
- beton s otevřenou strukturou (např. propustný beton pro drenáž).
(7) Tato norma se nepoužívá pro:
- pórobeton;
- pěnobeton;
- beton s objemovou hmotností menší než 800 kg/m3;
- žáruvzdorný beton.
(8) Tato norma nepokrývá požadavky na bezpečnost a ochranu pracujících během výroby a dopravy betonu.

Označení ČSN EN 206 +A2 (732403)
Katalogové číslo 513231
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2021
Datum účinnosti 1. 11. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135132317
Tato norma nahradila ČSN EN 206 +A2 (732403) z července 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 1370 (731370)
Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

ČSN 73 1373 (731373)
Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

ČSN EN 12504-2 (731303)
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

foo