1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 73 1373 (731373) Aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí postup pro zkoušení a hodnocení mechanických vlastností obyčejného hutného betonu, zpravidla pevnosti betonu v tlaku, při použití tvrdoměrných metod zkoušení. Jiné druhy betonu a jiné materiály lze zkoušet podle zásad této normy, k hodnocení výsledků zkoušení je nutno stanovit těsné korelační vztahy mezi ukazatelem nedestruktivního zkoušení a sledovanou vlastností.
Podle zásad této normy lze stanovit pevnost betonu i jinými nedestruktivními či polodestruktivními metodami zkoušení povrchu betonu, např. metodou stanovení síly na vytržení podle ČSN EN 12504-3, metodou stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev podle ČSN 73 6242.
Tato norma navazuje na ČSN 731370, ČSN EN 12504-2 a ČSN EN 13791.

Označení ČSN 73 1373 (731373)
Katalogové číslo 88877
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963888774
Tato norma nahradila ČSN 73 1373 (731373) z prosince 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 1370 (731370)
Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

ČSN EN 13791 (731303)
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 13 73
  • ČSN 731373
  • ČSN 73 13 73 : 2011
  • ČSN 731373:2011
  • ČSN 73 1373:2011