Třída 7317 - Dřevěné konstrukce, navrhování

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1995-1-1 (731701) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.09t, A2 5.15t

1 190 Kč

ČSN EN 1995-1-1/NA ed. A (731701) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

590 Kč

ČSN EN 1995-1-2/NA ed. A (731701) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN 73 1702 (731702) - listopad 2007

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 270 Kč

ČSN EN 16481 (731703) - červen 2015 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu

550 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - leden 2017 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 1438 (731710) - srpen 1999

Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva

230 Kč

ČSN EN 338 (731711) - říjen 2016 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 384 +A1 (731712) - duben 2019 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1912 (731713) - říjen 2012 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.14t

250 Kč

ČSN EN 15497 (731714) - duben 2015 aktuální vydání

Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky

550 Kč

ČSN EN 1058 (731715) - červen 2010 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů

230 Kč

ČSN EN 12369-1 (731717) - září 2001

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky

230 Kč

ČSN EN 12871 (731719) - prosinec 2013 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení výkonnostních charakteristik pro nosné desky pro použití v podlahách, střechách a stěnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16737 (731720) - září 2016

Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13271 (731721) - září 2002

Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.03t

210 Kč

ČSN EN 408 +A1 (731741) - prosinec 2012 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

350 Kč

ČSN EN 14251 (731750) - červen 2004

Kulatina na nosné účely - Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 383 (731762) - červen 2007 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky

190 Kč

ČSN EN 409 (731763) - prosinec 2009 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 1075 (731764) - červen 2015 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

340 Kč

ČSN EN 1380 (731765) - prosinec 2009 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky

230 Kč

ČSN EN 1381 (731766) - září 2018 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje

230 Kč

ČSN EN 1382 (731767) - září 2018 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 1383 (731768) - srpen 2016 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 12512 (731769) - září 2002

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

ČSN EN 15736 (731770) - duben 2010

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků

190 Kč

ČSN EN 15737 (731771) - duben 2010

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů

190 Kč

ČSN EN 789 (731780) - květen 2005 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva

350 Kč

ČSN EN 16929 (731785) - duben 2019

Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 18402 (731790) - březen 2018

Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč