Třída 7326 - Kovové konstrukce, provádění

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601) - květen 2012 aktuální vydání

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

440 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - únor 2019 aktuální vydání

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

1 270 Kč

ČSN EN 1090-3 (732601) - říjen 2019 aktuální vydání

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 1090-4 (732601) - srpen 2019 aktuální vydání

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

590 Kč

ČSN EN 1090-5 (732601) - červen 2018

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TR 17052 (732602) - červen 2018

Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 2603 (732603) - červen 2011 aktuální vydání

Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky

350 Kč

ČSN 73 2604 (732604) - duben 2012

Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

190 Kč