ČSN EN 1090-4 (732601) Aktuální vydání

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

ČSN EN 1090-4 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na provádění, tj. výrobu a montáž ocelových konstrukčních prvků a plošných profilů a konstrukcí tvarovaných za studena pro použití ve střechách, stropech, podlahách a obkladech.
-*Tato evropská norma se vztahuje na konstrukce navržené podle příslušné části EN 1993.
Tato evropská norma platí pro konstrukční prvky a plošné profily, které jsou navrženy podle EN 1993-1-3.
Tuto evropskou normu lze použít pro konstrukce navržené podle jiných pravidel za předpokladu, že podmínky provádění jsou s těmito pravidly v souladu a jsou stanoveny další potřebné požadavky.
Tato evropská norma také stanovuje požadavky na dokumentaci a provádění, tj. výrobu a montáž plošných profilů tvářených za studena pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách za podmínek převážně staticky a seizmicky zatížených.
Tato evropská norma platí pro plošné profily konstrukčních tříd I a II podle EN 1993-1-3, které se používají v konstrukcích.
Tato evropská norma platí pro konstrukční prvky všech konstrukčních tříd podle EN 1993-1-3.
Plošné profily jsou zde chápány jako:
- profilovaný plech např. lichoběžníkový, sinusový nebo kazeta, nebo
Konstrukční prvky jsou zde chápány jako:
- prvky (podélně profilované průřezy), které se vyrábějí tvářením za studena.
Tato evropská norma také zahrnuje:
- nesvařované složené profily;
- svařované, za studena tvarované duté profily, které nejsou zahrnuty v EN 10219-1;
- perforované, děrované a mikro profilované plošné profily a prvky;
POZNÁMKA 1: Tato norma nezahrnuje svařované profily, požadavky na jejich provádění jsou uvedeny v EN 1090-2.
Tato norma rovněž pokrývá distanční konstrukce mezi vnějšími a vnitřními nebo horními a spodními plášti střech, stěn a stropů ze za studena tvářených profilovaných plošných profilů a přichycení a připojení výše uvedených prvků, pokud jsou všechny zapojeny do přenosu zatížení.
Tato norma zahrnuje ocelové profilované plošné profily pro kompozitní podlahy, např. v průběhu montáže a ve fázi betonáže.
Spřažené konstrukční prvky, u nichž je vzájemné působení mezi různými materiály nedílnou součástí konstrukčního chování materiálu, jako jsou sendvičové panely a kompozitní podlahy, nejsou zahrnuty do této normy.
Tato norma nezahrnuje nezbytné analýzy, detaily a prováděcí pravidla pro tepelnou izolaci, ochranu proti vlhkosti, kontrolu hluku a protipožární ochranu.
Tato norma se nezabývá předpisy pro střešní a stěnové obklady, které jsou vyráběny tradičními instalatérskými nebo klempířskými metodami.
Příloha B této normy se týká ustanovení, která ještě nejsou zahrnuta v normě EN 1993-1-3. Pokyny uvedené v této příloze mohou být zcela nebo částečně nahrazeny budoucími pokyny v EN 1993.
Tato evropská norma nezahrnuje podrobné požadavky na vodotěsnost nebo prodyšnost a na tepelnou stránku plošných profilů.
POZNÁMKA 2: Konstrukce zahrnuté do této normy mohou být například:
- jedno nebo více plášťové střechy, přičemž nosná konstrukce (dolní) nebo skutečná střecha (vrchní) nebo obě části se skládají ze za studena tvarovaných prvků a plošných profilů;
- jedno nebo více plášťové stěny, přičemž nosná konstrukce (vnitřní), skutečný obvodový plášť (vnější) nebo obě části se skládají ze za studena tvarovaných prvků a plošných profilů, nebo
- vazníky ze za studena tvarovaných prvků.
POZNÁMKA 3: Konstrukce se mohou skládat ze sestav ocelových konstrukčních prvků s plošných profilů podle EN 1090-4 a hliníkových konstrukčních prvků a plechů podle EN 1090-5.

Označení ČSN EN 1090-4 (732601)
Katalogové číslo 508064
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 2019
Datum účinnosti 1. 9. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135080649
Tato norma nahradila ČSN EN 1090-4 (732601) z prosince 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-2 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 1090-3 (732601)
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

ČSN EN 1090-5 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách