Třída 7363 - Železniční komunikace

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6301 (736301) - březen 1998

Projektování železničních drah

230 Kč

ČSN 73 6310 (736310) - srpen 1996

Navrhování železničních stanic

190 Kč

ČSN 73 6320 (736320) - únor 2019 aktuální vydání

Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.21t

405 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - říjen 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

770 Kč

ČSN EN 16704-1 (736335) - duben 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích

590 Kč

ČSN EN 15461 +A1 (736340) - červenec 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech

230 Kč

ČSN EN 15610 (736341) - listopad 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16272-1 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-2 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-3-1 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-4 (736342) - duben 2017

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty lomu zvuku za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16272-6 (736342) - únor 2015

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-5 (736342) - listopad 2014

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-7 (736342) - duben 2016

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16727-1 (736343) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16727-2-1 (736343) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-1: Mechanický přenos při dynamickém zatížení při průjezdu vlaku - Odolnost proti únavě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16727-2-2 (736343) - listopad 2016

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-2: Mechanický přenos při dynamickém zatížení způsobeném jízdou vlaku - Výpočetní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16727-3 (736343) - červenec 2017

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16951-1 (736344) - prosinec 2018

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 1: Akustické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16951-2 (736344) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 2: Neakustické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13803 (736350) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1 435 mm a širšího

590 Kč

ČSN EN 15689 (736352) - červen 2010

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Srdcovky z lité austenitické manganové oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 16725 (736353) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek

340 Kč

ČSN EN 16273 (736357) - září 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Překované přechodové kolejnice

350 Kč

ČSN EN 14969 (736358) - únor 2007

Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - říjen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - srpen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozidla

440 Kč

ČSN EN 13848-3 (736359) - listopad 2009

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje

340 Kč

ČSN EN 13848-4 (736359) - srpen 2012

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 4: Měřicí systémy - Lehké kolejové prostředky a ruční zařízení

340 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - červenec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení

340 Kč

ČSN EN 13848-6 +A1 (736359) - červen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 6360-1 (736360) - prosinec 2020 aktuální vydání

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

550 Kč

ČSN 73 6360-2 (736360) - říjen 2009 aktuální vydání

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

415 Kč

ČSN EN 13674-1 +A1 (736361) - září 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

770 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - říjen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

770 Kč

ČSN EN 13674-3 +A1 (736361) - únor 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice

340 Kč

ČSN EN 13674-4 (736361) - říjen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14730-1 (736362) - září 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14730-2 (736362) - leden 2007

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14811 (736363) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16771 (736364) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic

350 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

340 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

340 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - leden 2017

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 13230-4 +A1 (736365) - srpen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

32 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - únor 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky

190 Kč

ČSN EN 13230-6 (736365) - listopad 2020

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 6: Konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16431 (736366) - leden 2015

Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové

340 Kč

ČSN EN 16730 (736367) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami

570 Kč

ČSN EN 16432-1 (736368) - červenec 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 16432-2 (736368) - srpen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Návrh systému, subsystémy a součásti

770 Kč

ČSN EN 17282 (736369) - duben 2021

Železniční aplikace - Infrastruktura - Rohože pod štěrkovým ložem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13481-1 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice

190 Kč

ČSN EN 13481-2 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce

230 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce

230 Kč

ČSN EN 13481-5 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

230 Kč

ČSN EN 13232-1 (736371) - září 2004

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice

440 Kč

ČSN EN 13232-2 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

230 Kč

ČSN EN 13232-3 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

230 Kč

ČSN EN 13232-4 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy

230 Kč

ČSN EN 13232-5 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

340 Kč

ČSN EN 13232-6 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

340 Kč

ČSN EN 13232-7 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

570 Kč

ČSN EN 13232-8 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

340 Kč

ČSN EN 13232-9 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka

570 Kč

ČSN EN 17319 (736372) - prosinec 2020

Železniční aplikace - Infrastruktura - Požadavky na systémy upevnění tramvajových kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - listopad 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce

350 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - květen 2021

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic na širé trati, výhybkách, výhybkových konstrukcích a dilatačních zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 13231-5 (736374) - únor 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení

350 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - červenec 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice

190 Kč

ČSN EN 13146-10 (736375) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením

190 Kč

ČSN EN 13146-2 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení

190 Kč

ČSN EN 13146-3 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení

230 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - říjen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13146-5 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.18t

210 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek

125 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - červenec 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti

190 Kč

ČSN EN 13146-8 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování

190 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti

340 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14587-2 (736376) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu

440 Kč

ČSN EN 14587-3 (736376) - květen 2013

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 3: Svařování v souvislosti s výrobou srdcovek

440 Kč

ČSN EN 15594 (736377) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem

350 Kč

ČSN 73 6380 (736380) - červenec 2020 aktuální vydání

Železniční přejezdy a přechody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

370 Kč

ČSN EN 16729-1 (736390) - únor 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení

440 Kč

ČSN EN 16729-2 (736390) - září 2020

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 2: Zkoušky kolejnic v koleji vířivými proudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16729-3 (736390) - říjen 2018

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16729-4 (736390) - červenec 2019

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17397-1 (736390) - červen 2021

Železniční aplikace - Závady koleje - Část 1: Řízení závad koleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16704-2-1 (736395) - květen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS)

350 Kč

ČSN EN 16704-2-2 (736395) - duben 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany

340 Kč

ČSN EN 16704-3 (736395) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji

340 Kč