ČSN EN 13146-5 (736375) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu

ČSN EN 13146-5 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 210 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje postup laboratorní zkoušky pro stanovení elektrického odporu ve vlhkých podmínkách mezi pojížděnými kolejnicemi, které jsou pomocí systému upevnění připevněné na ocelovém nebo betonovém příčném pražci, výhybkovém pražci nebo prvku pevné jízdní dráhy. Normu lze aplikovat i pro zapuštěné kolejnice. Tento zkušební postup platí pro úplnou sestavu upevnění kolejnic. Vztahuje se na proudy zabezpečovacího zařízení, nikoliv na trakční proudy. V normě je zahrnut referenční i alternativní postup zkoušky.

Označení ČSN EN 13146-5 (736375)
Katalogové číslo 92074
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2013
Datum účinnosti 1. 2. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963920740
Změny a opravy Oprava 1 3.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 13146-5 (736375) z prosince 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13146-1 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice

ČSN EN 13146-10 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením

ČSN EN 13146-2 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení

ČSN EN 13146-3 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení

ČSN EN 13146-4 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

ČSN EN 13146-6 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek

ČSN EN 13146-7 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti

ČSN EN 13146-8 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování

ČSN EN 13146-9 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti