ČSN EN 13146-3 (736375) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení

ČSN EN 13146-3 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje postup laboratorní zkoušky, při které působí rázové zatížení na kolejnici upevněnou k betonovému příčnému nebo výhybkovému pražci. Zkouška modeluje účinek rázového zatížení způsobeného provozem na železničních kolejích a měří se napětí vyvolané v pražci. Používá se pro porovnání útlumu rázového zatížení na betonových příčných nebo výhybkových pražcích s různými podložkami pod patu kolejnice. Tato norma zahrnuje referenční a alternativní zkušební postup. Tuto zkoušku je možno použít pouze pro koleje se štěrkovým kolejovým ložem. Tento zkušební postup platí pro úplnou sestavu upevnění kolejnic.

Označení ČSN EN 13146-3 (736375)
Katalogové číslo 92072
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2013
Datum účinnosti 1. 2. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963920726
Tato norma nahradila ČSN EN 13146-3 (736375) z prosince 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13146-1 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice

ČSN EN 13146-10 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením

ČSN EN 13146-2 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení

ČSN EN 13146-4 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

ČSN EN 13146-5 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu

ČSN EN 13146-6 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek

ČSN EN 13146-7 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti

ČSN EN 13146-8 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování

ČSN EN 13146-9 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti