ČSN EN 13230-5 (736365) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky

ČSN EN 13230-5 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ze souboru norem EN 13230 stanoví specifické požadavky, týkající se zvláštních prvků. Tyto dodatečné požadavky jsou doplněním EN 13230-1:2016 a jsou nezbytné pro poskytnutí úplné normy pojednávající o zvláštních prvcích. Tyto zvláštní prvky jsou buď z předpjatého betonu jako jsou speciální pražce příčné nebo výhybkové nebo ze železobetonu. Obecně mají zvláštní oblast použití pro kolej bez kolejového lože, na mostech nebo v případě použití přídržné kolejnice. Tato část ze souboru norem EN 13230 stanoví doplňující technické podmínky a zkušební postupy, týkající se návrhu a výroby zvláštních prvků, a doplňuje požadavky EN 13230-2:2016, EN 13230-3:2016
a EN 13230-4:2016.

Označení ČSN EN 13230-5 (736365)
Katalogové číslo 501509
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135015092
Tato norma nahradila ČSN EN 13230-5 (736365) z listopadu 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13230-1 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13230-2 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

ČSN EN 13230-3 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

ČSN EN 13230-4 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

ČSN EN 13230-4 +A1 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

ČSN EN 13230-6 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 6: Konstrukce