ČSN EN 13674-2 (736361) Nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

ČSN EN 13674-2 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce, které nesou železniční kola. Tyto kolejnice se používají ve spojení s Vignolovými železničními kolejnicemi.
Tato norma neplatí pro přídržné kolejnice, které nenesou železniční kola.
Je specifikováno devět tříd perlitické oceli pokrývajících rozsah tvrdosti od 200 HBW do 410 HBW a zahrnujících tepelně nezpracované nelegované oceli, tepelně nezpracované legované oceli, tepelně zpracované nelegované oceli, tepelně zpracované nízkolegované oceli a tepelně zpracované legované oceli.
V této normě je specifikováno 33 tvarů kolejnic, které však nemusí být k dispozici ve všech třídách oceli.
Kolejnice specifikované v EN 13674-1 se mohou rovněž používat jako kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce; v takovém případě musí splňovat požadavky EN 13674-1.

Označení ČSN EN 13674-2 (736361)
Katalogové číslo 510816
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8596135108169
Tato norma nahradila ČSN EN 13674-2 (736361) z dubna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13674-1 +A1 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

ČSN EN 13674-3 +A1 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice

ČSN EN 13674-4 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m