ČSN EN 13674-1 +A1 (736361) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

ČSN EN 13674-1 +A1 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13674-1+A1

Tato evropská norma specifikuje Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší pro použití v běžných a vysokorychlostních železničních kolejích. Je specifikováno 9 tříd perlitických ocelí v rozsahu tvrdosti od 200 HBW do 440 HBW, zahrnujících tepelně nezpracované nelegované, tepelně nezpracované legované, tepelně zpracované nelegované a tepelně zpracované legované oceli. V této normě je specifikováno 23 profilů kolejnic. Jsou stanoveny dvě třídy přímosti kolejnic, které se liší v požadavcích na přímost a na profil pojížděné plochy hlavy. Pro tolerance profilu jsou stanoveny dvě třídy.

Označení ČSN EN 13674-1 +A1 (736361)
Katalogové číslo 505496
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8596135054961
Tato norma nahradila ČSN EN 13674-1 +A1 (736361) z listopadu 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13674-2 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

ČSN EN 13674-3 +A1 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice

ČSN EN 13674-4 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m