ČSN EN 13674-2 (736361) Zrušená norma

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

ČSN EN 13674-2 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies switch and crossing rails that carry railway wheels. These are used in conjunction with Vignole railway rails.
This document is not applicable for the check rails that do not carry railway wheels.
Nine pearlitic steel grades are specified covering a hardness range of 200 HBW to 410 HBW and include non-heat-treated non-alloy steels, non-heat-treated alloy steels, heat-treated non-alloy steels, heat-treated low alloy steels and heat-treated alloy steels.
There are 33 rail profiles specified in this standard, but they may not all be available in all steel grades.
Rails specified in EN 13674-1 can also be used as switch and crossing rails and if so used they will comply with the requirements of EN 13674-1.

Označení ČSN EN 13674-2 (736361)
Katalogové číslo 509477
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8596135094776
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN 13674-2 (736361)
Tato norma nahradila ČSN EN 13674-2 +A1 (736361) z února 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13674-1 +A1 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

ČSN EN 13674-3 +A1 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice

ČSN EN 13674-4 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m