ČSN 73 6301 (736301)

Projektování železničních drah

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na koncepční, územní a projektovou dokumentaci novostaveb (podle 3.2) a přestaveb (podle 3.3) železničních drah normálního a úzkého rozchodu s výjimkou drah speciálních. Projektová dokumentace se podle ustanovení této normy zpracovává jen do rychlostí daných citovanými předpisy. Pro rychlosti větší (až do 300 km.h-1) se v poznámkách k příslušným ustanovením uvádějí možnosti řešení koncepční a územní dokumentace staveb drah normálního rozchodu. Norma určuje základní technické podmínky pro stavbu a zařízení dráhy a na dráze, neplatí však pro dočasné stavby a pro zařízení staveniště. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecné technické požadavky, kapitolu 4 - Tratě, kapitolu 5 - Dopravny a stanoviště, kapitolu 6 - Obvod dráhy a křížení dráhy, kapitolu 7 - Poloha koleje a železniční svršek, kapitolu 8 - Železniční spodek, kapitolu 9 - Mosty, propustky a objekty mostům podobné, kapitolu 10 - Zdi, protihlukové stěny, tunely a galerie, kapitolu 11 - Budovy, kapitolu 12 - Nákladové obvody, kapitolu 13 - Kanalizace a zásobování vodou, teplem, plynem a vzduchem, kapitolu 14 - Zařízení pro elektrizaci drah, kapitolu 15 - Zásobování elektrickou energií, kapitolu 16 - Zabezpečovací zařízení, kapitolu 17 - Sdělovací zařízení a kapitolu 18 - Stavby pro měření, údržbu a opravy dráhy. Norma dále uvádí informativní Přílohu A, která obsahuje seznam právních předpisů, platných v době vydání normy, které se vztahují k normalizovanému tématu. ČSN 73 6301 byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN 73 6301 (736301)
Katalogové číslo 50986
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963509860
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6310 (736310)
Navrhování železničních stanic

ČSN 73 4959 (734959)
Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 63 01
  • ČSN 736301
  • ČSN 73 63 01 : 1998
  • ČSN 736301:1998
  • ČSN 73 6301:1998