ČSN EN 16704-2-2 (736395) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany

ČSN EN 16704-2-2 Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na zábrany pro poskytnutí ochrany pracovníků před nezamýšleným vstupem do nebezpečné oblasti při použití těchto zábran.
Tato norma stanovuje minimální požadavky a postupy zkoušek pro tyto zábrany se zaměřením na rozměry, stabilitu a elektrické vlastnosti.
Tato norma také udává doporučení pro označování (viditelná oddělovací linie), kdy by osoby vstupovaly do nebezpečné oblasti.
Při kombinacích zábran a TWS viz také EN 16704-2-1:2016.
Tato norma obsahuje ustanovení o elektrických rizicích vzešlých ze systému třetí napájecí kolejnice.
POZNÁMKA: Městské železniční systémy jsou ve stejné situaci, ale mohou mít individuální rozchody koleje. EN 16704-1 se nevztahuje na městské železniční systémy. Použití zábran jako opatření pro zajištění bezpečnosti má stejný význam nezávisle na druhu železničního systému.
Tato evropská norma se konkrétně nezabývá:
- hodnocením rizik pro posouzení opatření pro zajištění bezpečnosti během prací na trati;
- posloupností opatření pro zajištění bezpečnosti pro ochranu během prací na trati;
- opatřeními pro zajištění bezpečnosti pro poskytnutí bezpečnosti při práci a bezpečnosti provozování drážní dopravy v oblasti pracovního místa;
- národními bezpečnostními pravidly pro navrhování a provozování zábran na trati,
- bezpečnostními pravidly a přídavnými požadavky např. z důvodu národních nebo provozních pravidel nebo projednání mezi uživatelem a výrobcem;
- elektrickými riziky vyplývajícími z různých napětí nebo různých elektrických obvodů.

Označení ČSN EN 16704-2-2 (736395)
Katalogové číslo 504812
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135048120
Tato norma nahradila ČSN EN 16704-2-2 (736395) z května 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16704-2-1 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS)

ČSN EN 16704-3 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji