Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky

3 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 73 6320 (736320) Nové vydání

Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 7363 Železniční komunikace

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na prostorové uspořádání tratí a železničních stanic na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu. Průjezdné průřezy se odvozují od referenčních profilů stanovených v mezinárodně platné řadě norem EN 15273. Dále jsou touto normou stanoveny požadavky na prostorové uspořádání tratí ve smyslu osových vzdáleností kolejí a parametrů volného schůdného a manipulačního prostoru, resp. volného prostoru vysokorychlostní koleje. Platnost normy je stanovena do rychlosti 360 km/h.
Jestliže byla kolej projektována a zřízena podle dříve platných norem, může být provozována s podmínkou, že její průjezdný průřez vyhovuje zásadám odpovídajícím meznímu průjezdnému průřezu posuzovaného typu.
Průjezdný průřez a související prostorové uspořádání trati se upraví do souladu s touto normou ČSN 73 6320 při nejbližší rekonstrukci koleje. Pokud stísněné poměry nedovolí úpravu, o dalším řešení rozhodne vlastník infrastruktury, vždy však musí být přijata opatření k zajištění bezpečnosti drážní dopravy. Požadavky TSI INF musí být splněny po rekonstrukci koleje vždy.
Nad rámec této normy pro mostní průjezdný průřez platí ČSN 73 6201, pro tunelový průjezdný průřez platí ČSN 73 7508 a pro nová a rekonstruovaná nástupiště platí ČSN 73 4959. Uvedené normy musí respektovat zásady uvedené v této normě.

Označení ČSN 73 6320 (736320)
Katalogové číslo 506724
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135067244
Tato norma nahradila ČSN 73 6320 (736320) z června 1997
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 63 20
  • ČSN 736320
  • ČSN 73 63 20 : 2019
  • ČSN 736320:2019
  • ČSN 73 6320:2019